Forside

Mobil røntgen klinik

 

Erfaringer fra mobil røntgen i andre skandinaviske lande viser, at kun en brøkdel af de ældre, som blev undersøgt hjemme på ældreboliger havde behov for yderligere udredning eller behandling på hospital. Fordelen ved mobil røngten er en klart reduceret undersøgelsestid og for den enkelte patient er det meget lempeligt at blive undersøgt i egne omgivelser. Patienten behøver ikke transporteres til hospitalet for at udelukke f.eks fraktur. Det drejer sig ofte om ældre og svage mennesker, i mange tilfælde med demens, der er faldet. De har ondt, bliver mere ængstelig, forvirret og har flere smerter eller patienten er alvorligt syg og orker ikke overflytning.

Patienten undgår også risiko for smitte og smittespredning .Alvorlige infektionssygdomme er forbundet med stort ubehag, og enkelte sygdomme kan være livsfarlige for ældre mennesker,det forsinker ofte helbredelse og udskrivelse og belaster dermed såvel patienterne som sygehusets effektivitet og økonomi.Infektioner med "multiresistente"bakterier er et andet stadigt stigendeproblem, som vi endnu ikke kender rækkevidden af.

Desuden er det vanskeligt at bede pårørende med kort varsel at forlade arbejdet for at ledsage undersøgelsen og det kan være vanskeligt at undvære personalet til ledsagning af undersøgelsen.

 

 

Ongoing projekt

Plejehjemsbeboere i Aarhus Kommune kan nu få foretaget en røntgenundersøgelse uden at skulle på hospitalet.

Undersøgelsen sker i eget hjem, hvorved ældre og måske fysisk svækkede eller demente borgere undgår den stressende oplevelse, et hospitalsbesøg kan være for dem.Der er tale om et forsøgsprojekt mellem Region Midtjylland og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, som blev startet op pr. 1. sept. 2014.
Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital forsøger nu sammen med Aarhus Kommune at flytte røntgenundersøgelser ved hjælp af en mobil røntgenklinik ud til patienten i stedet for at transportere den ældre borger til hospitalet. Den mobile tjeneste udføres i samarbejde med firmaet Mansouri Radiologi Aps,hvis ledelse har mere end 25 års erfaring med røntgen og andre radiologiske undersøgelsesteknologier fra en række hospitaler og klinikker i Sverige, Norge og Danmark.
Forsøgsprojektet i Aarhus Kommune løber frem til 1. sept. 2015, men vi kan allerede nu identificere en positiv modtagelse af konceptet blandt brugerne hos såvel beboere og personale på plejehjemmene, samt de praktiserende læger, der medvirker som den henvisende instans. 


Projektet er efterfølgende blevet forlænget med nye perioder. Først til udgangen af 2015 – og senest til pr. 1. juli 2016, hvor det også omfatter patienter på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Den foreløbige evalueringsrapport udviser positive resultater med en høj patienttilfredshed. Efter en målrettet informationskampagne overfor praksislæger mv. er der nu en væsentlig stigning i antallet af undersøgelser, og der arbejdes derfor fortsat på om muligt, at få det mobile røntgentilbud godkendt som en permanent ordning.

 

Link til mobil røntgen video,

https://regionmidtjylland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=4e515fc69b182f9a48ddf93ab00a05e7&source=embed&photo_id=10427496